Středa 16. 10. 2019

 • Hasík

  Do galerie Hasík byly přidány fotografie.

 • Hasík (vyvěšeno 7.10.2019)


  Co všechno musí každý hasič zvládnout? Jak vypadá hasičská stanice? Jaká auta a vybavení denně používají? Pro odpovědi na tyto otázky vyrazili 25. září žáci 3. ročníku na výukový program HASÍK do Vyškova.
  Po příjezdu byly děti rozděleny do dvou skupin, ve kterých si postupně prohlédly celou hasičskou stanici. Pod vlídným vedením hasičů jsme prožili cvičný poplach a pouhé 2 minuty nutné pro přípravu na výjezd. S pomocí odborníků jsme si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci a resuscitaci, ovázání ran, prozkoumali ochranné obleky a ultrafialovou kameru. Sledovali práci s technikou potřebnou při vyprošťování.
  Děkujeme celému hasičskému sboru, který si i při své náročné práci najde každý rok čas věnovat se dětem a nabízí program, který je nejen přínosný, ale hlavně promyšlený od počátečních informací ve třídách až po závěrečný klakson v terénu, který se s dětmi na závěr programu loučí.


  třídní učitelky 3. ročníku

   

 • Bezpečná cesta do školy (vyvěšeno 1.10.2019)


  „Buď opatrný! Pořádně se rozhlédni! Přecházej po přechodu! Pozor na auta!…“ Tyto a spoustu dalších vět stran bezpečí slýchal každý z nás jako dítě od svých rodičů denně. V této tradici pokračujeme teď i my, když jsme se sami stali rodiči a každý den se bojíme o své děti při cestě do školy, ze školy, do kroužku, nebo když si jdou hrát na hřiště s kamarády.
  K tomu, aby děti zvládaly nástrahy silničního provozu jako chodci, přispívá výukový program „Bezpečná cesta do školy“, kterou ve spolupráci s Městskou policií ve Slavkově u Brna každoročně pořádá pro žáčky 1. a 2. ročníků Základní škola Komenského.
  Ve dnech 23. a 24. 9. se nejmladší děti naší školy učily pod dozorem policistů bezpečně přecházet vozovku po přechodu i mimo něj, mezi zaparkovanými auty, kterých je v našem městě spousta a dokonce si vyzkoušely i to, jak se má správně přecházet v nepřehledné zatáčce. Zopakovaly si důležité značky a pravidla, kterými se musí při pohybu na ulici řídit. Za skvělé zvládnutí všech nelehkých úkolů získali naši malí chodci od policistů krásné odměny i možnost prohlédnout si policejní vůz zevnitř.
  Takže milí rodiče, můžete být zase o trošku klidnější. Oni už ví, jak na to! Za to patří velký dík Městské policii ve Slavkově u Brna, která se aktivně podílí na tom, aby úrazů dětí na silnicích bylo co nejméně.


  Mgr. Kateřina Ježková

   

 • Vítězství v okresním kole v přespolním běhu (vyvěšeno 30.9.2019)


  26. září jsme vyrazili, jako každoročně, na závody v přespolním běhu do Vyškova. Okresní kolo tohoto závodu se konalo na atletickém stadionu za krásného a teplého počasí. Závodníky měla naše škola ve všech věkových kategoriích. Vynikající výkon se povedl čtveřici starších dívek (Švehlová, Lacinová, Bangová, Matelová), které bezkonkurenčně zvítězily a získaly právo reprezentovat okres Vyškov na krajském finále, které se uskuteční 4.10. v Hodoníně. Držíme dívkám palce a ostatním závodníkům také blahopřejeme za dvě 5. místa.


  Mgr. Martin Bauer – učitel TV
   

 • První den ve škole

  Slavností zahájení školní docházky 1. ročníku proběhlo v gymnastickém sále naší školy za hojné účasti rodičů, prarodičů i dalších příbuzných. Prvňáčky přivítala paní ředitelka Mgr. Věra Babicová, pozdravil je i pan starosta Michal Boudný. Básničkou všechny potěšila žákyně 9. ročníku Anna Dufková a skupina Glitter Stars rozproudila atmosféru svižným vystoupením. Třídní učitelky s asistentkami si poté odvedly své žáčky do tříd. Dětem i rodičům přejeme radostné vykročení do školních dní. Ať se vám všem daří!                                                                                                                

                         Vedení ZŠ Komenského

  Do galerie První den ve škole byly přidány fotografie.

 • Matematické soutěže (vyvěšeno 6.6.2019)

  V úterý 9. dubna 2019 se konalo okresní kolo Matematické olympiády ve Vyškově, kam postoupili úspěšní řešitelé našeho školního kola z šestého a sedmého ročníku. Olympiády se mohli zúčastnit i žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali tito žáci: Miroslav Jeřábek, Kristýna Slaninová a Alžběta Zrotalová (6. ročník), Julie Bajáková a Martina Skulínková (7. ročník). Největšího úspěchu z naší školy dosáhla v kategorii Z7 Julie Bajáková, žákyně 7. třídy, která ve velké konkurencí obsadila krásné 2. místo


  Ve středu 29. května 2019 se konalo ve Vyškově další okresní kolo  matematické soutěže – Pythagoriáda, do které se ze školního kola probojovali žáci, kteří v okrese získali následujících umístění:
  5. ročník: 4. místo Tomáš Kolofík, 8. místo Dušková Aneta
  6. ročník: 5. místo Hložek David
  7. ročník: 3. místo Bajáková Julie, 6. místo Saunders Joshua, 7. místo Skulínková Martina 


  Děkujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme ke krásnému umístění.
   

  Mgr. Renáta Macharová

 • Učební pomůcky pro 1. ročník

  Co žáci dostanou ze školy

  • učebnice, sešity (písanky, procvičovací sešity do Ma), sadu papírových číslic, písmenek a slabik
  • vodové barvy, tužku trojhrannou 3x, pero Tornádo, pryž, voskovky, složku barevných papírů, plastelínu, popisovací tabulku, Zápisník školáka.                                 

  (případné změny vyhrazeny na základě cenové nabídky)

   

  Co budou žáci potřebovat

  • nůžky, trojhranné pastelky, štetce č.8 a 10, kelímek, hadřík, lepidlo, igelitový ubrus
  • desky na číslice, desky na písmena,  desky na učebnice (sešity), fólii s drukem
  • cvičební úbor a cvičební obuv s bílou podrážkou v látkovém pytlíku
  • přezůvky (NE pantofle), ručník
 • Škola v České televizi (vyvěšeno 17.5.2019)

  Škola v České televizi - výuka golfu.

  Záznam z vysílání ČT o výuce golfu v naší škole můžete zhlédnout zde:

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10103510226-sport-v-regionech/319297370030022-se-skolou-na-golf

 • Školní družina - projekt: Na kole dětem

  Do galerie Školní družina - projekt "Na kole dětem" byly přidány fotografie.

  Dne 30.4.2019 se školní družina zapojila do projektu NA KOLE DĚTEM, což je vyprávění velocipedisty p. Zimovčáka o jeho cestách po světe na vysokém kole a o důležitosti sportu pro zdraví. Výtěžek z této akce je určen onkologicky nemocným dětem a pomůže jim překonat následky tohoto onemocnění.

 • Družina má talent 26.3.2019

  Foto: Pan Sláma a syn Toník.

 • Pískování (vyvěšeno 27.2.2019)

      Kdo z nás „dospěláků“ by se nechtěl alespoň na chvíli vrátit do dětských let, kdy jsme si hráli na písku, přesívali jej,  dělali jsme bábovičky a stavěli hrady s příkopy.  Vždyť s pískem se dá užít tolik zábavy. Spoustu legrace si s ním užili i žáci 1. stupně naší školy.
      V týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 měly děti možnost vyzkoušet si výtvarnou techniku nazvanou „Pískování“ pod vedením paní Denisy Bernasové. Pomocí speciálních barevných písků a lepících šablon vyráběly nádherné obrázky, které právě díky lepidlu budou mít rozhodně delšího trvání než ty naše hrady a bábovičky z dětství.


  Mgr. Kateřina Ježková

 • Platný školní řád (vyvěšeno 26.10.2018)

  Školní řád

  Dne 24.10.2018 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
      a. Docházka do školy
      b. Omlouvání žáků
      c. Vnitřní režim - školní družina a klub
      d. Stravování ve školní jídelně
      e. Zacházení se školním majetkem
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Výchovná opatření
  5. Přestupy žáků
  6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

  Úplné znění řádu zde. 
  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

 • Multimediální učebnice (vyvěšeno 14.11.2017)

  Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnice pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnice najdete v levém menu, odkaz Elektronické učebnice.

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna