Pondělí 20. 1. 2020

Škola

 

Organizace školního roku 2019/2020

1. pololetí

Začátek školního roku

pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 

úterý 29.10.2019 a středa 30.10.2019

Vánoční prázdniny

pondělí 23.12.2019 – pátek 3.1.2020

Vysvědčení za 1. pololetí čtvrtek 30.1.2020
2. pololetí

Pololetní prázdniny

pátek 31.1.2020

Zápis do 1. ročníku  

Jarní prázdniny

pondělí 17.2.2020 - neděle 23.2.2020

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 9.4.2020

Vysvědčení za 2. pololetí úterý 30.6.2020

Hlavní prázdniny

středa 1.7.2020 – pondělí 31.8.2020

Státní svátky

Den české státnosti

sobota 28.9.2019

Vznik samostatného československého státu

pondělí 28.10.2019

Den boje za svobodu a demokracii

neděle 17.11.2019

Velký pátek a velikonoční pondělí pátek 10.4.2020 a pondělí 13.4.2020
Svátek práce párek 1.5.2020
Den vítězství pátek 8.5.2020


 

Termíny třídních schůzek a pedagogické rady

Schůzky s rodiči se konají vždy pro 1. stupeň od 15.00h do 17.00h a pro 2. stupeň od 15.15 do 17.15h. Mimořádné schůzky je možno svolat se souhlasem vedení školy, vyžaduje- li to situace.

Pedagogické rady
pondělí
2.9.2019, 25.11.2019, 27.1.2020, 20.4.2020, 22.6.2020

Třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň
úterý
12.11.2019, 7.1.2020, 7.4.2020, 2.6.2020

 

Zvonění ve škole

0. hodina - 7.05 - 7.50
1. hodina - 8.00 - 8.45
2. hodina - 8.55 - 9.40
3. hodina - 10.00 - 10.45
4. hodina - 10.55 - 11.40
5. hodina - 11.50 - 12.35
6. hodina - 12.45 - 13.30
7. hodina - 13.35 - 14.20
8. hodina - 14.30 - 15.15
 

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně prostřednictvím aplikace Edupage.

Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní). Žádost o uvolnění z vyučování na více dní naleznete zde.

...

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna