Pátek 17. 8. 2018

Škola

 

Organizace školního roku 2017/2018

Prázdniny

Začátek školního roku

pondělí 4.9.2017

Podzimní prázdniny 

čtvrtek 26.10.2017 a pátek 27.10.2017

Vánoční prázdniny

sobota 23.12.2017 – úterý 2.1.2018
(vyučování začne ve  středu 3.1.2018)

Pololetní prázdniny

pátek 2.2.2018

Jarní prázdniny

pondělí 5.2.2018 - neděle 11.2.2018

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 29.3.2018 a pátek 30.3.2018

Hlavní prázdniny

pondělí 2.7.2018 – pátek 31.8.2018

Volný den ředitele školy

---

Vysvědčení

za 1. pololetí 

středa 31.1.2018

za 2. pololetí 

pátek 29.6.2018

Státní svátky

Den české státnosti

čtvrtek 28.9.2017

Vznik samostatného československého státu

sobota 28.10.2017

Den boje za svobodu a demokracii

pátek 17.11.2017

Velikonoční pondělí pondělí 2.4.2018
Svátek práce úterý 1.5.2018
Den vítězství úterý 8.5.2018


 

Termíny třídních schůzek a pedagogické rady

Schůzky s rodiči se konají vždy pro 1. stupeň od 15.00h do 17.00h a pro 2. stupeň od 15.15 do 17.00h. Mimořádné schůzky je možno svolat se souhlasem vedení školy, vyžaduje- li to situace.

Pedagogické rady
pondělí
4.9.2017, 20.11.2017, 22.1.2018, 16.4.2018, 25.6.2018

Třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň
úterý
14.11.2017, 9.1.2018, 10.4.2018, 5.6.2018

 

Zvonění ve škole

0. hodina - 7.05 - 7.50
1. hodina - 8.00 - 8.45
2. hodina - 8.55 - 9.40
3. hodina - 10.00 - 10.45
4. hodina - 10.55 - 11.40
5. hodina - 11.50 - 12.35
6. hodina - 12.45 - 13.30
7. hodina - 13.35 - 14.20
8. hodina - 14.30 - 15.15
 

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně nebo telefonicky v ředitelně školy, bezprostředně po návratu žáka do školy ještě písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce.

Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).

...

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna