Pondělí 20. 1. 2020

 • Matematické soutěže (vyvěšeno 6.6.2019)

  V úterý 9. dubna 2019 se konalo okresní kolo Matematické olympiády ve Vyškově, kam postoupili úspěšní řešitelé našeho školního kola z šestého a sedmého ročníku. Olympiády se mohli zúčastnit i žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali tito žáci: Miroslav Jeřábek, Kristýna Slaninová a Alžběta Zrotalová (6. ročník), Julie Bajáková a Martina Skulínková (7. ročník). Největšího úspěchu z naší školy dosáhla v kategorii Z7 Julie Bajáková, žákyně 7. třídy, která ve velké konkurencí obsadila krásné 2. místo


  Ve středu 29. května 2019 se konalo ve Vyškově další okresní kolo  matematické soutěže – Pythagoriáda, do které se ze školního kola probojovali žáci, kteří v okrese získali následujících umístění:
  5. ročník: 4. místo Tomáš Kolofík, 8. místo Dušková Aneta
  6. ročník: 5. místo Hložek David
  7. ročník: 3. místo Bajáková Julie, 6. místo Saunders Joshua, 7. místo Skulínková Martina 


  Děkujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme ke krásnému umístění.
   

  Mgr. Renáta Macharová

 • Učební pomůcky pro 1. ročník

  Co žáci dostanou ze školy

  • učebnice, sešity (písanky, procvičovací sešity do Ma), sadu papírových číslic, písmenek a slabik
  • vodové barvy, tužku trojhrannou 3x, pero Tornádo, pryž, voskovky, složku barevných papírů, plastelínu, popisovací tabulku, Zápisník školáka.                                 

  (případné změny vyhrazeny na základě cenové nabídky)

   

  Co budou žáci potřebovat

  • nůžky, trojhranné pastelky, štetce č.8 a 10, kelímek, hadřík, lepidlo, igelitový ubrus
  • desky na číslice, desky na písmena,  desky na učebnice (sešity), fólii s drukem
  • cvičební úbor a cvičební obuv s bílou podrážkou v látkovém pytlíku
  • přezůvky (NE pantofle), ručník
 • Školní družina - projekt: Na kole dětem

  Do galerie Školní družina - projekt "Na kole dětem" byly přidány fotografie.

  Dne 30.4.2019 se školní družina zapojila do projektu NA KOLE DĚTEM, což je vyprávění velocipedisty p. Zimovčáka o jeho cestách po světe na vysokém kole a o důležitosti sportu pro zdraví. Výtěžek z této akce je určen onkologicky nemocným dětem a pomůže jim překonat následky tohoto onemocnění.

 • Družina má talent 26.3.2019

  Foto: Pan Sláma a syn Toník.

 • Pískování (vyvěšeno 27.2.2019)

      Kdo z nás „dospěláků“ by se nechtěl alespoň na chvíli vrátit do dětských let, kdy jsme si hráli na písku, přesívali jej,  dělali jsme bábovičky a stavěli hrady s příkopy.  Vždyť s pískem se dá užít tolik zábavy. Spoustu legrace si s ním užili i žáci 1. stupně naší školy.
      V týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 měly děti možnost vyzkoušet si výtvarnou techniku nazvanou „Pískování“ pod vedením paní Denisy Bernasové. Pomocí speciálních barevných písků a lepících šablon vyráběly nádherné obrázky, které právě díky lepidlu budou mít rozhodně delšího trvání než ty naše hrady a bábovičky z dětství.


  Mgr. Kateřina Ježková

 • Platný školní řád (vyvěšeno 26.10.2018)

  Školní řád

  Dne 24.10.2018 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
      a. Docházka do školy
      b. Omlouvání žáků
      c. Vnitřní režim - školní družina a klub
      d. Stravování ve školní jídelně
      e. Zacházení se školním majetkem
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Výchovná opatření
  5. Přestupy žáků
  6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

  Úplné znění řádu zde. 
  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

 • Multimediální učebnice (vyvěšeno 14.11.2017)

  Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnice pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnice najdete v levém menu, odkaz Elektronické učebnice.

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna