Úterý 12. 12. 2017

Aktuality

Poslední aktualizace: 1. 12. 2017 (VS)

Kalendář   (aktualizováno: 1. 12. 2017) 

termín čas akce kde zúčastní se
 50. týden
Po 11.12. dopoledne Výukový program Brno 5. ročník
13.00 - 14.00 Kouzelník divadelní sál družina
Út 12.12. dopoledne Divadlo "Potopený zvon", 30 Kč Kulturní dům 1. - 3. ročník
Pá 15.12. nekoná se, nemoc Vánoční exhibice Glitter Stars hala školy  
 51. týden
St 20.12. 15.00 - 17.00 Vánoční jarmark stará budova  
Čt 21.12.  9.00 - 11.40 Pasování na čtenáře DS 2. ročník
 10.30 - 12.15 film Piráti z Karibiku, 30 Kč kino Jas 2. stupeň
Pá 22.12.  8.05 - 9.40 film Kráska a zvíře, 30 Kč kino Jas 1. stupeň
dopoledne Sportovní den tělocvičny 2. stupeň
11.30 Konec výuky 1. stupeň    
12.15 Konec výuky 2. stupeň    
 1. týden
St 3.1.   Zahájení výuky po prázdninách    
 2. týden
Út 9.1. 15.00 - 17.00 Schůzky s rodiči    

 

Informace pro strávníky (vyvěšeno: 8. 12. 2017)  

Pokud se budete potřebovat odhlásit ze stravy ve středu 3. ledna 2018, pošlete prosím mail na jidelna(a)zskomslavkov.cz. Uveďte: jméno strávníka, školu a třídu. Terminál bude o prázdninách mimo provoz. Mail pošlete nejpozději do 14.00h v úterý 2. ledna.


Multimediální učebnice (vyvěšeno: 14. 11. 2017)

Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnici pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnici najdete nyní pod odkazem Učivo pro žáky, odkaz Elektronické učebnice.


Výsledky sběru papíru (vyvěšeno: 6. 10. 2017)

Ve středu 4.10. proběhl sběr starého papíru. Škola se tak zapojila do soutěže Recykluj a vyhrávej, kde mohou naši žáci získat zajímavé ceny, jako je zájezd do Dinoparku, BRuNO Family parku či do Vida centra. Kromě této soutěže motivujeme naše žáky i sladkou odměnou. 

Naším cílem je vést žáky k tomu, aby třídili odpad a tak věnovali pozornost životnímu prostředí. Nezanedbatelný je i finanční přínos, který je převeden na Spolek rodičů a přátel školy. Tyto prostředky se pak využívají ve prospěch žáků naší školy. Tím, že naši žáci odevzdávají papír ve škole, šetří i prostředky našemu městu, které platí za vývoz modrých kontejnerů, kam občané ukládají starý papír. Proto děkuji všem žákům a jejich rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili, protože tako akce je dobrovolná.

A jaké jsou výsledky školní soutěže?

Celkově bylo nasbíráno 11 tun papíru, což představuje cca 24 tisíc korun. Z letošních tříd byla nejlepší VIII.A, která nasbírala 1.087 kg a dále V.A s 959 kg a II.A s 884 kg.

Losování v soutěži Recykluj a vyhrávej bude v prosinci a v červnu. O případné výhře budeme informovat.

Vladimír Soukop, ředitel


Školní řád   (vyvěšeno: 6.9.2017)

Dne 4.9.2017 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
2. Provoz a vnitřní režim školy
    a. Docházka do školy
    b. Omlouvání žáků
    c. Vnitřní režim - školní družina a klub
    d. Stravování ve školní jídelně
    e. Zacházení se školním majetkem
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4. Výchovná opatření
5. Přestupy žáků
6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

Úplné znění řádu zde. 
Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.


Spolek rodičů a přátel školy   (vyvěšeno: 12. 1. 2017)

Stanovy spolku zde.


Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika   (vyvěšeno: 26. 10. 2016)

V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

Vladimír Soukop, ředitel

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna

Fotogalerie