Pondělí 19. 3. 2018

Aktuality

Poslední aktualizace: 16. 3. 2018 (VS)

Kalendář   (aktualizováno: 16. 3. 2018) 

termín čas akce kde zúčastní se
 10. týden
Po 19.3. 13.30 - 14.30 Kyberšikana knihovna zájemci
Út 20.3. dopoledne Návštěva útulku Tibet Marefy IV. B
Čt 22.3. dopoledne Krajské kolo - pódiové skladby Brno vybraní žáci
13.00 - 14.00 Malování kraslic družina  

 

Sportovní třída (vyvěšeno: 19. 2. 2018)

V příštím školním roce budeme opět otevírat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy v 6. ročníku. Třída je zaměřena na všeobecnou sportovní přípravu a ve spolupráci s místními kluby na florbal, tenis, cheerleading a golf. Podmínkou pro přijetí je účast na talentových zkouškách, které se letos uskuteční 23. dubna 2018 od 15.30h v naší sportovní hale. Veškerá dokumentace pro přihlášení bude vyvěšena na webu měsíc před termínem taletové zkoušky.

Při talentových zkouškách hodnotíme:

  • výkony uchazeče, kterých dosáhne v 5 disciplínách zahrnutých v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (běh 60m, dribling s basketbalovým míčem, hod medicimbalem vzad, leh-sed po dobu dvou minut a trojskok z místa)
  • dovednosti a schopnosti, které uchazeč předvede ve sportu, který si vybral
  • členství v partnerských klubech a reprezentaci ve sportu v předešlých letech

     


Olympijské hry v Brně (vyvěšeno: 16. 2. 2018)

Olympijské hry jsou hlavním cílem sportovcova snažení, proto jsme nemohli na ZŠ Komenského ponechat tuto velkou sportovní akci bez povšimnutí. V úterý 13. února jsme s nejmladší sportovní třídou 6.C navštívili Olympijský festival v Brně a  zažili jsme na vlastní kůži olympijskou atmosféru tím, že jsme si vyzkoušeli některé zimní olympijské sporty. Nejprve si kluci a dívky obuli snowboardové boty, nasadili helmy a vyjeli na prknech do snowparku a poté je čekalo hlavní lákadlo - běžkařský okruh s biatlonovou střelnicí. Na vypůjčených běžkách si mladí sportovci vyzkoušeli kombinaci běhu a střelby z laserové pušky. Děti byly unešeny brněnským sportováním a mnohé pomýšlely na to, že svoji návštěvu zopakují ještě jednou i s rodiči.


V Občanské výchově na městském úřadě (vyvěšeno: 12. 1. 2018)

V Občanské výchově v 6. ročníku právě probíráme vše o obci a jejím uspořádání. Rozhodli jsme se s kolegyněmi zatraktivnit výuku a využít možnosti navštívit se všemi šestými třídami Městský úřad ve Slavkově. Zasvěceným průvodcem se nám stal pan tajemník Fiala, který nás provedl nejzajímavějšími místnostmi úřadu. Žáci se podívali do obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Celou exkurzi jsme pak ukončili v pracovně starosty, kde nás pozdravil pan starosta. V průběhu akce se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí, seznamovali se s fungování důležitých orgánů města, nahlédli do městské kroniky a došlo i na krátké opakování učiva, kdy se pan tajemník při svém výkladu tu a tam ptal na různé věci související s tématem obcí a jejich uspořádání. Poslední v řadě exkurzí proběhla 10. ledna se třídou VI.A, která se bohužel jako jediná neviděla s panem starostou. Žáci dle ohlasů byli nadšeni a moc se jim líbila i budova a vnitřní interiér městského úřadu. Velký dík patří panu tajemníkovi za ochotu, zajímavé povídání a čas strávený s dětmi.

Martin Bauer, učitel OV


Multimediální učebnice (vyvěšeno: 14. 11. 2017)

Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnici pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnici najdete nyní pod odkazem Učivo pro žáky, odkaz Elektronické učebnice.


Školní řád   (vyvěšeno: 6.9.2017)

Dne 4.9.2017 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
2. Provoz a vnitřní režim školy
    a. Docházka do školy
    b. Omlouvání žáků
    c. Vnitřní režim - školní družina a klub
    d. Stravování ve školní jídelně
    e. Zacházení se školním majetkem
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4. Výchovná opatření
5. Přestupy žáků
6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

Úplné znění řádu zde. 
Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.


Spolek rodičů a přátel školy   (vyvěšeno: 12. 1. 2017)

Stanovy spolku zde.


Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika   (vyvěšeno: 26. 10. 2016)

V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

Vladimír Soukop, ředitel

 

Novinky