Neděle 22. 10. 2017

Aktuality

Poslední aktualizace: 20. 10. 2017 (VS)

Kalendář   (aktualizováno: 20. 10. 2017) 

termín čas akce kde zúčastní se
 43. týden
Po 23.10. dopoledne fotografování žáků učebny 1. stupeň
Čt 26.10.   prázdniny    
Pá 27.10.   prázdniny    
 44. týden
Po 30.10. dopoledne plavání Brankovice 3. ročník
Út 31.10. dopoledne plavání Brankovice 3. ročník
15.00 - 17.00 Halloween družina  

 

termín čas akce kde zúčastní se

 44. týden

Čt 2.11. dopoledne plavání Brankovice 3. ročník
8.55 - 9.40 Výukový program "Ne cigaretám" učebna Př VII. A
10.00 - 10.45 Výukový program ​"Ne cigaretám" učebna Př VII. C
10.55 - 11.40 Výukový program​"Ne cigaretám" učebna Př VII. B
Pá 3.11. dopoledne plavání Brankovice 3. ročník
dopoledne Výukový program "Minerály" Tišnov 9. ročník
 45. týden
Po 6.11. dopoledne plavání Brankovice 3. ročník
Út 7.11. dopoledne plavání Brankovice II. A,C
Čt 9.11. dopoledne plavání Brankovice II. A,C
Pá 10.11. dopoledne plavání Brankovice II. A,C
 46. týden
         

 

Halloweenské strašidelné sklepení

Školní družina Vás srdečně zve do Halloweenského strašidelného sklepení ve dnech 31.10. až 3. 11.
vždy od 15 do 17h
.

Kdo se bojí nesmí do lesa, ale k nám do sklepení může, protože zde najde výrobky dětí a plně může nasát strašidelnou halloweenskou atmosféru.


Dietní stravování (vyvěšeno: 12. 10. 2017)

Po dohodě se zřizovatelem nebude z organizačních důvodů naše škola zajišťovat v tomto školním roce dietní stravování.

Zájemci o tento druh stravování se mohou přihlásit v Křesťanské mateřské škole Karolínka, která nabízí od 1. 10. 2017 dietní obědy pro děti ze ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZŠ Malinovského ze Slavkova u Brna a pro cizí strávníky.

Dietní obědy jsou kombinované bezlepkové a bezmléčné.

Přihlásit dítě k odběru dietních obědů mohou rodiče v kanceláři vedoucí školní jídelny KMŠ Karolínka do 20. října 2017, kde jim budou podány bližší informace.

K přihlášce je nutné doložit potvrzení od praktického dětského lékaře.


Výsledky sběru papíru (vyvěšeno: 6. 10. 2017)

Ve středu 4.10. proběhl sběr starého papíru. Škola se tak zapojila do soutěže Recykluj a vyhrávej, kde mohou naši žáci získat zajímavé ceny, jako je zájezd do Dinoparku, BRuNO Family parku či do Vida centra. Kromě této soutěže motivujeme naše žáky i sladkou odměnou. 

Naším cílem je vést žáky k tomu, aby třídili odpad a tak věnovali pozornost životnímu prostředí. Nezanedbatelný je i finanční přínos, který je převeden na Spolek rodičů a přátel školy. Tyto prostředky se pak využívají ve prospěch žáků naší školy. Tím, že naši žáci odevzdávají papír ve škole, šetří i prostředky našemu městu, které platí za vývoz modrých kontejnerů, kam občané ukládají starý papír. Proto děkuji všem žákům a jejich rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili, protože tako akce je dobrovolná.

A jaké jsou výsledky školní soutěže?

Celkově bylo nasbíráno 11 tun papíru, což představuje cca 24 tisíc korun. Z letošních tříd byla nejlepší VIII.A, která nasbírala 1.087 kg a dále V.A s 959 kg a II.A s 884 kg.

Losování v soutěži Recykluj a vyhrávej bude v prosinci a v červnu. O případné výhře budeme informovat.

Vladimír Soukop, ředitel


Informace pro rodiče - Elektronická evidence a žákovská knížka (EduPage)   (aktualizováno: 1. 10. 2017)

Vážení rodiče,
skončila první fáze přechodu na elektronickou evidenci školy a bude následovat další. Došlo k zániku starých školních webových stránek a veškeré důležité informace jsou převedeny na nový web.V průběhu měsíce října obdrží postupně všichni žáci školy vlastní přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky.

Rodiče, kteří doposud nenahlásili škole svoji mailovou adresu a mají zájem o přístup do EŽK, ať se obrátí na třídní učitele. Přístup lze zřídit i v případě, že rodič nemá email. Další dotazy a problémy řešte rovněž přes třídní učitele. Veškerá komunikace mezi rodičem a učitelem bude v budoucnu probíhat prostřednictvím EŽK. Chraňte své přístupové údaje, aby nedošlo k jejich zneužití ze strany Vašich dětí nebo jiných osob! Informace o aplikaci EduPage pro mobilní zařízení najdete zde.

Tomáš Kudlička, spráce ICT


Školní řád   (vyvěšeno: 6.9.2017)

Dne 4.9.2017 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
2. Provoz a vnitřní režim školy
    a. Docházka do školy
    b. Omlouvání žáků
    c. Vnitřní režim - školní družina a klub
    d. Stravování ve školní jídelně
    e. Zacházení se školním majetkem
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4. Výchovná opatření
5. Přestupy žáků
6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

Úplné znění řádu zde. 
Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.


 

Spolek rodičů a přátel školy   (vyvěšeno: 12. 1. 2017)

Stanovy spolku zde.


Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika   (vyvěšeno: 26. 10. 2016)

V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

Vladimír Soukop, ředitel

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna

Fotogalerie