Úterý 22. 5. 2018

Jídelna

 

Elektronické objednávky obědů a jídelníčky

http://strav.nasejidelna.cz/0114/faces/login.jsp
 

Kontakt

Monika Boubínová - vedoucí jídelny
tel.: 515 534 921, mob.: 734 262 957
email: jidelnazskomslavkov.cz
 

Základní informace pro strávníky

Strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel, přihlašování a odhlašování obědů si provádí sami na terminálu, který je umístěn u vchodu do jídelny, nebo elektronicky přes internet, přístupové heslo a jméno přidělí rodičům vedoucí stravování. Rodiče si mohou zkontrolovat, jestli si dítě odebralo oběd či nikoliv a stav svého konta.
Stravné se platí dopředu na každý měsíc. Pokud nebude strava zaplacena, výdajový terminál nevpustí strávníka na oběd. Pro vydání oběda musí mít strávník čip, za který složí zálohu 150 Kč. Na konci školního roku, pokud se již nebude stravovat v následujícím roce, čip odevzdá a záloha mu bude vrácena. Opustí-li strávník školu, je nutné čip neprodleně vrátit. Při nevrácení čipu nejpozději do konce školního roku /31.8./ propadá záloha a čip je deaktivován.
Strávníci se řídí řádem školní jídelny, který je vyvěšen ve vestibulu u jídelny nebo na našich webových stránkách.
 

Odhlašování obědů

Při nemoci se obědy odhlašují den dopředu do 14.00h. telefonicky - 515 534 921, 734 262 957, mailem jidelna@zskomslavkov.cz nebo přes internetové objednávání http://strav.nasejidelna.cz/0114/faces/login.jsp. Oběd do jídlonosiče se vydává pouze první den nemoci od 11.00 h do 11.30 h v jídelně. K vydání oběda je nutné mít čip, jinak oběd nebude vydán. Dodržujte výše uvedený čas, protože později se obědy vydávají pro žáky školy. Neodhlášené obědy propadají za plnou cenu 58 Kč dle vyhlášky o školním stravování, netýká se prvního dne nemoci.

Výše stravného a způsob úhrady

Stravné se platí výhradně přes účet (bankovním převodem) nebo složenkou. V bance si klient zadá trvalý příkaz ke srážkám v celkové hodnotě měsíční stravy 600 Kč (oběd) a 200 Kč (svačinka odpolední), 250 Kč (dopolední svačinka) vždy k 20. dni v měsíci dopředu. Pokladní hodiny u vedoucí stravování jsou posledních pět dní v měsíci od 8.00 – 14.30h. Platbu přes bankovní účty nebo složenky lze provést až po dohodě s vedoucí stravování, která strávníkovi přidělí variabilní symbol. Bez variabilního symbolu na platbě není možné identifikovat plátce a obědy nebudou vydány. Vyúčtování stravného je 1 x ročně, a to do 20. července. Platby o prázdninách je vhodné pozastavit.
Každý strávník musí vyplnit přihlášku ke stravě a odevzdat vedoucí stravování.
V případě změny účtu je nutné vyplnit novou přihlášku.

Cena obědů se stanoví podle věku strávníka (data narození), vyhláška č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Ceny jsou platné od 1. 9. 2017

Přesnídávka do 6 let  9 Kč
Přesnídávka 7 - 15 let  12 Kč
Oběd do 6 let  21 Kč
Oběd 7 – 10 let  23 Kč
Oběd 11 – 14 let  26 Kč
Oběd 15 – 18 let  27 Kč
Oběd dospělí (závodní stravování)  29 Kč
Oběd cizí strávníci (plná cena)  58 Kč
Svačinka do 6 let  9 Kč
Svačinka 7 - 15 let  9 Kč


Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny paní Boubínová
Schválil dne 01.09.2017 Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy


 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna