Neděle 18. 2. 2018

Poradenské pracoviště

 

Přijímací řízení 2018

Žák může podat 2 přihlášky ke studiu na SŠ.(Buď 1 škola – 2 různé obory nebo 2 různé školy.)
Přihlášky podává na předepsaném tiskopisu a obě vypíše úplně stejně.
Termín odevzdání na SŠ je 1. 3. 2018.
Postup:
1.    Vytisknout přihlášku oboustranně.
2.    Vypsat první i druhou stranu (chování a prospěch)
3.    Kontrola a potvrzení ve škole (TU zapíše průměrný prospěch na 2 desetinná místa, ředitel školy potvrdí)
4.    Vyřídit lékařskou prohlídku, pokud je povinná
5.    Odevzdat na SŠ do 1. 3. 2018
Uchazeči o maturitní obory vykonají jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M.
Zkouška se uskuteční 12. a 16. dubna 2018.
Uchazeči o obory s výučním listem budou přijímáni na základě prospěchu na ZŠ.
Svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ musí žák potvrdit předáním zápisového lístku. Zápisový lístek obdrží na ZŠ.
 

Konzultace u výchovného poradce pro volbu povolání

Konzultace u výchovné poradkyně pro volbu povolání probíhají od 14. listopadu každou středu od 14.15 hod. Dohoda předem nutná!
Kontakt na výchovného poradce najdete zde.
 

Ke stažení

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání

Internetové odkazy

Střední školy
Atlas školství

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna

Fotogalerie