Čtvrtek 26. 4. 2018

 • Výsledky řízení - zápis do 1. ročníku pro šk. r. 2018/19 (vyvěšeno: 24. 04. 2018)

  Zápis do prvního ročníku pro šk.r. 2018/2019 – výsledky řízení

  Ředitel školy rozhodl v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, že přijal k základnímu vzdělávání tyto uchazeče vedené pod registračním číslem:

  4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

  Bližší informace podá paní zástupkyně Hana Stárková, tel.: 515 534 911

  Pozn.: na základě novely školského zákona se zveřejněním seznamu žáků přijatých do prvního ročníku považuje rozhodnutí o přijetí za doručené. Žáci mohou být zveřejnění pouze pod registračním číslem, které obdrželi u zápisu.

  Mgr. Vladimír Soukop v.r., ředitel školy

 • Otevření sportovní třídy v příštím školním roce (aktualizováno: 24. 04. 2018)

  Výsledky talentové zkoušky ze dne 23. 4. budou vyvěšeny do konce týdne.

   

 • Do galerie byly přidány fotografie z Krásenska (vyvěšeno: 05. 03. 2018)

 • Olympijské hry v Brně (vyvěšeno: 16. 02. 2018)

  Olympijské hry jsou hlavním cílem sportovcova snažení, proto jsme nemohli na ZŠ Komenského ponechat tuto velkou sportovní akci bez povšimnutí. V úterý 13. února jsme s nejmladší sportovní třídou 6.C navštívili Olympijský festival v Brně a  zažili jsme na vlastní kůži olympijskou atmosféru tím, že jsme si vyzkoušeli některé zimní olympijské sporty. Nejprve si kluci a dívky obuli snowboardové boty, nasadili helmy a vyjeli na prknech do snowparku a poté je čekalo hlavní lákadlo - běžkařský okruh s biatlonovou střelnicí. Na vypůjčených běžkách si mladí sportovci vyzkoušeli kombinaci běhu a střelby z laserové pušky. Děti byly unešeny brněnským sportováním a mnohé pomýšlely na to, že svoji návštěvu zopakují ještě jednou i s rodiči.

 • V Občanské výchově na městském úřadě (vyvěšeno: 12. 01. 2018)

  V Občanské výchově v 6. ročníku právě probíráme vše o obci a jejím uspořádání. Rozhodli jsme se s kolegyněmi zatraktivnit výuku a využít možnosti navštívit se všemi šestými třídami Městský úřad ve Slavkově. Zasvěceným průvodcem se nám stal pan tajemník Fiala, který nás provedl nejzajímavějšími místnostmi úřadu. Žáci se podívali do obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Celou exkurzi jsme pak ukončili v pracovně starosty, kde nás pozdravil pan starosta. V průběhu akce se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí, seznamovali se s fungování důležitých orgánů města, nahlédli do městské kroniky a došlo i na krátké opakování učiva, kdy se pan tajemník při svém výkladu tu a tam ptal na různé věci související s tématem obcí a jejich uspořádání. Poslední v řadě exkurzí proběhla 10. ledna se třídou VI.A, která se bohužel jako jediná neviděla s panem starostou. Žáci dle ohlasů byli nadšeni a moc se jim líbila i budova a vnitřní interiér městského úřadu. Velký dík patří panu tajemníkovi za ochotu, zajímavé povídání a čas strávený s dětmi.

  Martin Bauer, učitel OV

 • Multimediální učebnice (vyvěšeno: 14. 11. 2017)

  Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnice pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnice najdete v levém menu, odkaz Elektronické učebnice.

 • Platný školní řád (vyvěšeno: 06. 09. 2017)

  Dne 4.9.2017 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
      a. Docházka do školy
      b. Omlouvání žáků
      c. Vnitřní režim - školní družina a klub
      d. Stravování ve školní jídelně
      e. Zacházení se školním majetkem
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Výchovná opatření
  5. Přestupy žáků
  6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

  Úplné znění řádu zde. 
  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

 • Spolek rodičů a přátel školy - stanovy (vyvěšeno: 12. 01. 2017)

  Stanovy spolku zde.

 • Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (vyvěšeno: 26. 10. 2016)

  V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

  Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

  Vladimír Soukop, ředitel

 • Aplikace EduPage pro mobilní uživatele

  Vážení mobilní uživatelé,

  Váš rozvrh si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení.

  Pro více informací klikněte zde.

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna